Notis Amaran & Peringatan

Created on June 20, 2018

ASSALAMU’ALAIKUM & SALAM SEJAHTERA KEPADA SEMUA AHLI RICH LEGACY PLATFORM

PER: KEPATUHAN KAEDAH & PERATURAN SYARIKAT RISB - 1) POLISI & PROSEDUR AHLI RISB ; 2) KOD ETIKA AHLI RISB; 3) PELAN PEMASARAN RISB; 4) TERMA & SYARAT STANDARD KEAHLIAN RISB

❗SILA AMBIL PERHATIAN ❗

♣ SEBARANG BENTUK PROMOSI samada BERCETAK (suratkhabar, majalah, flyer, poster, banner, bunting, buku2 dan sebagainya) mahu pun ELEKTRONIK (iklan radio, tv & media sosial, video, website dan sebagainya) MESTILAH MENDAPAT KELULUSAN PIHAK SYARIKAT RICHNERGY INTERNATIONAL SDN BHD (RISB) terlebih dahulu;  !Ini amat penting bagi terutamanya di dalam memastikan pematuhan GARIS PANDUAN KOD ETIKA PENGIKLANAN KOSMETIK yang telah ditetapkan oleh KERAJAAN MALAYSIA!.

♣ SEBARANG HARGA JUALAN PRODUK selain harga yang dikeluarkan oleh syarikat adalah tidak dibenarkan.

!MOHON BERIKAN PERHATIAN! !MOHON BERIKAN KERJASAMA! !MOHON BEKERJA SAMA-SAMA!

!MOHON PATUH NOTIS AMARAN & PERINGATAN!

Perkara ini penting di dalam memastikan tiada sebarang tindakan di ambil ke atas syarikat di atas sebarang perlanggaran KELULUSAN & KEPATUHAN AJL 932210, mengikut  PERUNTUKAN-PERUNTUKAN KOD ETIKA & AKTA JUALAN LANGSUNG  DAN SKIM ANTI PIRAMID 1993.

!SEBARANG PERLANGGARAN! perkara-perkara yang dinyatakan di atas adalah KESALAHAN YANG AMAT SERIUS dan boleh mengelirukan serta membuatkan ahli dan bakal ahli RISB hilang keyakinan dan hilang kepercayaan terhadap syarikat RISB.

!KEGAGALAN ANDA PATUH! maka pihak syarikat RISB TIDAK AKAN TERAGAK-AGAK MEMBUAT SEBARANG KEPUTUSAN TERMASUK MEMBATALKAN KEAHLIAN ANDA di dalam syarikat RISB tanpa sebarang prejudis dan tanpa perlu memaklumkan kepada ANDA terlebih dahulu.

KERJASAMA, KEPERIHATINAN dan PERHATIAN bersama setiap dari ANDA semua adalah sangat-sangat diperlukan dan dihargai.

Sekian maklum dan untuk perhatian semua.

Terima kasih b/p PENGURUSAN TERTINGGI RLP 18 MEI 2018